VEIEN TILBAKE TIL DEG SELV

 • Fra ytre - til indre referanser
 • Fra identifikasjon - til Identitet 
 • Fra stress og overlevelse  - til
 • nærvær og indre Autoritet
 • Til å leve - elske og bli elsketSelvmøte - Veien tilbake til deg selv
Våre arva og tillærte mønstre påvirker oss i stor grad, mer enn vi har vært klar over. 

Dette er det nå forskning på.

Tillærte mønstre og overlevelsesstrategier er ofte bakenforliggende årsak til opplevelsen av: 

 • Å kjenne seg fanga
 • Spinne rundt i hamsterhjulet
 • Gjøre de samme "feila" om og om igjen
 • Ha nissen med på lasset
 • En ond sirkel av repeterende og belastende hendelser.
 • "Jeg lever ikke MITT liv"

Ønsker du mer informasjon eller gi deg selv et selvmøte?

Hjertelig velkommen til gratis og uforpliktende bli kjent samtale.


5A13EAA1-666A-4549-9070-5CE85F4BE0D9

Psykotraume - Terapi

 • Traumatisering er en hendelse/erfaring hvor en selv ikke har styringen/kontrollen.
 • En situasjon hvor din identitet, din vilje, dine behov, din integritet er ignorert.
 • Noen andre har kontrollen, og du er helt hjelpeløs.
 • Det kan være en enkelthendelse, akuttsituasjon, eller pågå over tid.
 • For noen er det gjentagende traumatiseringer og retraumatiseringer over mange år, i møte med omsorgspersoner og autoriteter, samfunnskultur, undervisning- og helsesystem gjennom oppveksten, og som for mange reaktiveres og fortsetter gjennom voksenlivet.
 • Vi vet nå hvor eksistensiell overlevelse det er for et barn å velge identifikasjon og tilpasning fremfor seg selv.
 • Barnet velger det heller ikke bevisst eller frivillig. Det er vårt autonome overlevelsesprogram som selv ordner opp, og spalter fra det som gjør for vondt eller er for skremmende. 
 • Nødprogrammene i oss aktiveres, som kan gå på bekostning av det naturlige utviklingsprogrammet i barnet, og få konsekvenser langt inn i voksenlivet.
 • En del av helingsprosessen, er å adressere og ta innover seg konsekvensene av situasjonen(e) hvor din identitet, din vilje, dine behov, din integritet er ignorert.
 • Og erfaringen og opplevelsen av at andre har kontrollen, og du er helt hjelpeløs.

DET BETYR at for å løse konsekvensene av traumatiseringen, må du ha autoritet til å håndtere det som skjer, hvor langt du vil gå og hvilken mening forskningen har for deg. 

OG for traumeterapeuten definerer dette oppgaven:

å assistere, men ikke ta autoriteten fra deg, å være der for deg, men ikke ta makten fra deg.


photo-1610014132678-2ed3563f3c7e
Systemiske og tillærte mønstre kan gi kjensler og symptom som:
 • Angst, frykt 
 • Panikkangst
 • Lavt selvbilde
 • Mindreverdighetskompleks
 • Annerledeshet og utenforskap
 • Uttrykks- og kommunikasjonsvansker
 • Konflikter og avstand
 • Apati og handlingslammelse
 • Depresjon og nedstemthet
 • Frustrasjon og sinne
 • Utsatt for mobbing og manipulasjon
 • Mobber og krenker andre
 • Stress og indre spenninger
 • Posttraumatisk stress
 • Skamfølelse "Jeg er feil"
 • Skyldfølelse " Det er min feil"
 • Samarbeidsvansker
 • Følelsen av å ikke ha kontroll
 • Frykt for å miste kontroll
 • Psykiske og fysiske smerter
 • Tapsfølelse
 • Tristhet, sorg
 • Livssorg


Vi repeterer det vi ikke reparerer  

Eksempler på områder for selvmøte:

 • Utfordring i relasjoner.
 • Ønske om bedre relasjoner til barn, foreldre, søsken, kollegaer, venner.
 • Prokastinering og selvsabotasje
 • Vondter i kroppen, symptomer og sykdom.
 • Overgrep
 • Mangel på energi
 • Søvnproblemer
 • Utbrenthet.
 • Misnøye
 • Uro og engstelse
 • Tankestress
 • Mistet seg selv, mangler glede og mening
 • Udekket behov, drømmer og lengsler
 • "Jeg vil mer med livet mitt"
954AE22C-B95F-4640-9D1B-325230FEB085
16AA2713-FA3D-47E8-906F-33F9E5D1121C_1_105_c

Støttende prosess- og  selvhjelpsverktøy er: 

 • Blomsteressenser: 
 • Bach blomsterremedier, FES essences, Australian Bush Flower Essences
 • Cellesaltterapi
 • Coaching by heart
 • Gestaltveiledning
 • Traumeterapi
 • TFT Tankefeltterapi
 • Kommunikasjonsverktøy
 • Behov - og motivasjonskartlegging