Bare de som kjenner seg selv  

kan lede andre etisk og motiverende

HVORFOR FØLER VI "FLYT"?
Drivkreftene våre påvirker våre valg i livet og skaper motivasjon eller frustrasjon. Når du føler "flyt" og livet leker, er nok alle drivkreftene dine oppfylt. Når du har noe som «gnager» og butter imot, er en eller flere av drivkreftene dine ikke oppfylt.

Professor Steven Reiss laget den første empiriske testen for drivkrefter – Reiss Motivation Profile, et verktøy som analyserer menneskelige indre motivasjonsfaktorer på vitenskapelig grunnlag.

Steven Reiss sine studier viste at det er 16 drivkrefter vi har med oss ​​fra en tidlig alder. Disse drivkreftene er felles for alle mennesker, uavhengig av alder, kjønn, bakgrunn og kultur. De varierer i styrke hos den enkelte, og skaper en unik profil for hver person.

Vil du vite mer? Benytt linken under til gratis bli kjent samtale:

photo-1455778977533-4a3ef39091c6
photo-1583468982228-19f19164aee2

Er du omsorgsperson, barnehagepersonell, lærer eller veileder?

Kjenner du på stress og utilstrekkelighet?

Coaching & Reiss Motivasjons profil kan være en "missing link" for mange. 

Få innsikt i de universelle motivasjonsfaktorene og din personlige profil

Velkommen til gratis bli kjent samtale.


photo-1522881193457-37ae97c905bf