0287A473-AE36-419D-9CB7-289C318CAF82_1_201_a

Maria Nistad: Bach & TFT terapeut, Coach, Motivation analyzer, Fasilitator, Essence Mentor, Autorisert Jungs typologi & teamroller

 • Maria er opptatt av friskvern: fra selvutvikling og forebygging - til behandling, støtte og lindring når livet i faser krever ekstra av oss.
 • Hennes JTI typologi er INFP, dvs at hun har en prosessretta, menneskeorientert typologi.
 • Dei mest naturlige teamrollene for Maria er: Nytenker, Opprettholder og Veileder. 
 • Dette konseptet er veldig i tråd med teamrollene til Maria, der Nytenker rolla har fungert som  utvikler av nye måter å kombinere etablerte coaching - og terapiformer, som hun formidler i teori og praksis i sin Veileder rolle.
 • Selvstendig næringsdrivende sidan 1997
 • 30 års erfaring innen ulike prosjekt, bedrifts- og byråkratisk team- & ledelse
 • Møtte den berømte veggen - satte i gang egen research for å få tilbake helse og livskvalitet.
 • Det gav Maria ny giv som førte til at hun utdannet seg i dei terapiformer, metoder og "hjelp til selvhjelp" verktøya som hun selv hadde, og fortsatt har god nytte av.
 • Dette gir, i tillegg til utdanning, en unik innsikt og erfaringskompetanse, som er god å ha med seg privat og profesjonelt.
 • Det var også i denne perioden at Maria sine klarsynte og mediale evner hadde en intens utvikling, som er en kontinuerlig utviklingsprosess livet ut.
 • Maria forvalter desse evnene som en verdifull og unik evne til å møte situasjoner og livshendelser i et overordnet perspektiv. Dette inviterer til en dans mellom det bevisste av instinkt, intuisjon og realiteter fra et kjærlig og verdig sted i seg selv, og i møte med andre.
 • Det handler om å romme hele mennesket, der vi utforsker det som begrenser oss.
 • Summen av delene i oss inviterer til væren i overordna perspektiv og dimensjoner -
 • Et meningsfullt hele.
 • Her ligger også evnen til nytenkning og reformering.

savonne-13

 • Medlem i Norsk Traumeterapeutforening, NLH (Norges Landsforbund for Homøopraktikere)
 • Registrert i Brønnøysundregisteret for utøvere av alternativ behandling.


ECD93A2A-0483-462D-AF99-58492FCE7E37

LIVSKUNST akademiet byr på innsikter og verktøy som kan øke oddsen for: 

 • EN GOD START I LIVET
 • TRYGGE OG UTVIKLENDE OPPVEKST- OG LÆRINGSVILKÅR
 • EGENVERDI, MESTRING & VERDIGHET 
 • SELVREALISERING & TILFREDSHET
 • SUNNE OG BÆREKRAFTIG SAMFUNN
48D3E491-EF80-4BBB-A86A-F51FEE7C16F1_1_105_c


La oss bli bedre kjent 

En uforpliktende bli kjent samtale vil gi deg mer oversikt.

Avklarer ditt behov. 

 Du kan få det skreddersydd for ditt optimale behov.

Ta gjerne kontakt på maria@mentorinsider.no