Mennesker som kjenner sine styrker og sårbarheter er en bedre leder & lagspillerInnsikt i egne og andres preferanser legger til rette for gode møtepunkt og relasjoner.

Den Jungianske Type Index (JTI) er et psykologisk verktøy som gir mennesker en innsikt i deres egen og andres personlighet.

Vårt mål er at mennesker bedre skal forstå seg selv og andre slik at man kan yte optimalt og gjøre det beste ut av sine relasjoner på arbeidsplassen.

JTI legger til rette for en effektiv samhandling mellom teammedlemmer og et redusert konfliktnivå slik at alle i teamet yter på et høyest mulig nivå.

photo-1551836022-4c4c79ecde51
photo-1511376979163-f804dff7ad7b

Bakgrunn

JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, videreutviklet av Ringstad og Ødegård. Den er tilgjengelig på 15 forskjellige språk, og er kvalitetssikret av DNV-GL (Veritas) i Norge.

JTI er enkel å bruke og lett å forstå, men er likevel et kraftfullt psykologisk verktøy for å oppnå innsikt i egne preferanser og en bedre forståelse av forskjeller mellom mennesker.

JTIen består av 56 spørsmål, 14 på hver dimensjon, og vil således være enkel, rask og effektiv å anvende samtidig som den har dokumentert høy kvalitet.

Nytte

JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt “finner tonen” med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

photo-1507537362848-9c7e70b7b5c1