BLOMSTERESSENSER som

 hjelp til selvhjelp & terapeutisk metode

IMG_0489

HVA ER BLOMSTERESSENSER 

Blomsteressenser, også kalt blomstermedisin, vibrasjonsessenser, frekvensmedisin (kjært barn har mange navn) er fremstilt på en spesiell måte, av blomster og trær, kalt solmetoden eller kokemetoden.

Det er nøye utvalgte blomster og trær som har de ønska egenskapene til å løfte frekvensen av vår sinnstilstand, endre strategier og tillærte mønstre, balansere og integrere polariteter og motsetninger i oss.

De kan nyttes som støtte og selvhjelp gjennom hele livet, fra fødsel til død:

 • gi barnet en god start i livet
 • for personlig vekst
 • ved ubalanserte karaktertrekk
 • belastende emosjoner og sinnstilstander
 • livskriser, omstillinger og utfordrende hendelser, situasjoner og livsfaser. 


Det finnes mange forskjellige system innen blomsteressenser.

I min verktøykasse, terapeutisk og i undervisning, er de jeg har kunnskap og erfaring med:

 • Bach blomsterremedier
 • FES essences 
 • Australian Bush Flower essences


KONSULTASJON HOS MEG

Gjennom de 15 årene jeg har benyttet meg av blomsteressenser for egen helse og velvære, også gjennom terapeutisk utdanning og praksis, så har jeg nå tilegnet meg et rikt utvalg på over 200 magiske essenser.

I en konsultasjon blir det satt sammen essenser og individuell blanding for ditt optimale utbytte, også sammen med TFT, coaching og andre selvhjelpsverktøy etter behov og  nærmere avtale med deg.

Vi er et team der jeg støtter og fasiliteter din intensjon og målsetting.

Jeg har et veldig tydelig etisk fundament og mål for konsultasjon at du som søker meg alltid  kommer foran en metode eller system. Alle verktøy jeg tilbyr er også de jeg har, og fortsatt benytter meg av på min egen livsreise, og med de utfordringene og potensiale jeg har som tema i mitt liv.

Du skal også være trygg på at jeg henviser videre om jeg ikke kan gi deg den støtten og hjelpen du fortjener, og har rett på.

Det er du og dine behov som er i fokus, og det kan være styrkende og legende i seg selv. 

En individuell blanding med blomsteressenser har et lite tillegg dersom du får den som del i annen form for konsultasjon hos meg. Hvis du kommer for ren konsultasjon med blomsteressenser betaler du for vanlig konsultasjon. D.v.s. jeg tar betalt for tiden jeg bruker på en klient. 

Da mitt tilbud nå hovedsaklig er online, men også hjemmebesøk i nærmiljø, er det mulig å få tilsendt eller tilberedt individuell blanding, eller jeg gir deg råd om hvilke essenser du selv kan kjøpe og blande på tilgjengelige nettbutikker. Blomsteressenser er fhv rimelige i innkjøp og har flere års varighet, så det er absolutt en god og rimelig selvhjelp og egenomsorg

Blomsteressenser benyttes i dag over hele verden. Dr.Edward Bach var den som satte det i et mer terapeutisk system, også for enkel og trygg selvhjelp. Det er gledelig og inspirerende å følge med internasjonalt hvor blomsteressenser i flere land er en integrert terapiform i det offentlige helsesystemet.

Det er flere og flere leger, psykologer og psykiatere som behandler sine pasienter med blomsteressenser med meget oppløftende resultater. De engasjerer seg også i å videreføre denne kunnskapen til kollegaer, og også til leger og psykologer under utdanning. Jeg har et håp om at vi vil se den samme utviklingen I Norge.

Blomsteressenser kan nok sees i sammenheng med kvantefysikk, og det som kalles "frekvensmedisin", der man også bruker annet enn blomster som kilde til gunstige vibrasjoner. Dette er et økende og anerkjent område, nasjonalt og internasjonalt.

Fellesnevner er at de i ulik grad kan stimulere, løfte frekvensenergien der den ligger nede, og da styrke og gjenopprette balanse i vår organisme, helt ned på cellenivå.

 

VED HVILKE UBALANSER 

Blomsteressenser representerer et rikt utvalg for de fleste livstemaer, små og store utfordringer som mindreverdighetskomplekser, nedstemthet, irritabilitet, engstelse, fatigue, tankespinn, stress, omstillinger, sorg, krisesituasjoner.

Barn og dyr synes å være mere mottagelige enn voksne og eldre.

Remediene brukes oftest som støttebehandling til annen behandling, og for å oppnå et mer balansert/fullverdig liv. Selv om bedring av det psykiske ofte virker tilbake på kroppen, kan man IKKE forvente at blomstene helbreder kroniske sykdommer eller psykiske lidelser. Blomstene må IKKE erstatte annen relevant behandling hos lege eller psykiater.


KORT BESKRIVELSE AV BACH REMEDIENE; I HENHOLD TIL EDWARD BACH.

 Agrimony Skjuler pinefulle tanker bak sorgløs fasade.
 Aspen Angst  for det ukjente, verden er utrygg.
 Beech Krittiserer, dømmende og intolerant og arrogant. 
 Centaury Svak vilje, tjenesteprinsippet som utnyttes, kan ikke si nei.
 Cerato Manglende tillit til egen intuisjon, spør andre om råd.
 Cherry Plum Angst for å miste forstanden, og for å handle overilt.
Ubeherskede utbrudd.
 Chestnut Bud Redusert konsekvenstenkning, kosentrasjonsvansker.
 Chicory Herskesyk, intens og krevende personlighet.
Manipulerer og krever oppmerksomhet.
 Clematis Dagdrømmer, er i sin egen verden.
 Crab apple Føler seg uren, skamfølelse, proposjonsforvrengning.
 Elm Overveldet, overganger der det topper seg.
 Gentian Blir lett motløs. Tvilende, pessimistisk, svartsyn.
 Gorse Totalt uten håp, følelsen av at "ingenting nytter".
 Heather Taletrengt, selvopptatt, ofte om egne problemer.
 Holly Hat, sjalusi, misunnelse.
 Honeysuckle Lever i fortiden, lengter tilbake i tanker og tale.
 Hornbeam Tretthet, vedvarende eller kortvarig mental utmattelse.
 Impatiens Høyt tempo, stress, utålmodighet, overdrevne reaksjoner.
 Larch Dårlig selvtillit, forventer å feile, blokkert uttrykk.
 Mimulus Fryktsom, alt man konkret vet man er redd for, sjenanse, 
 Mustard Perioder med dypt tungsinn og melankoli som kommer og går helt uforklarlig.
 Oak Den som kjemper under store byrder, men likevel er seig og trofast. Fortsetter tross tappet på reserver.
 Olive Total utmattelse, ekstremt trett i kropp og sinn.
 Pine Selvbebreidelse, skyldfølelse, piner seg selv med dette.
 Red Chestnut Overdreven bekymring og engstelse for andre.
 Rescue Remedy Akutt kombinasjon. Til bruk i stress, krisesituasjoner. 
 Rock Rose Akutt frykt, desperat panikkfølelse.
 Rock water For hard mot seg selv, undertrykte behov.
 Sclerantus Ubesluttsom, rives mellom 2 muligheter, indre ubalanse.
 Star og Bethlehem Sorg, kroppslige, sjelelige og åndelige sjokk, før og nå.
 Sweet Chestnut Dyp fortvilelse, gensene er nådd.
 Vervain Overentusiasme, brenner lyset i begge ender.
 Vine Dominerende, maktsyk, tyrannisk.
 Walnut Usikker og påvirkelig ved "nyorienteringer" i livet.
 Water Violet Indre reserverthet, stolt tilbaketrukkenhet, isolert
 White Chestnut Tankekjør, grubling, "hakk i plata"
 Wild Oat Finner ikke sin livsoppgave, sine mål.
 Wild Rose Apati, resignasjon, oppgitt innstilling.
 Willow Bitterhet, offer for "skjebnen", indre ( skjult) sinne.HVOR EFFEKTIVE ER BLOMSTERESSENSER 

Virkningen varierer avhengig av flere forhold. Noen ganger trenger man blomstene over lang tid, og andre ganger kun i dager eller uker. Sensitive personer kan umiddelbart kjenne virkningen. Barn har ofte bedre respons enn voksne, som kommer av at voksnes problemer har vart over mye lenger tid, og at barn ofte er nærmere sin konstitusjon enn voksne.

Type problem. Effekten avhenger også av om du prøver å bearbeide et grunnleggende følelsesmessig problem som er dypt rotfestet. Daglige skiftninger i følelsene tar det ofte kortere tid å bearbeide.


HVORDAN VIRKER BLOMSTERESSENSER

Blomsteressenser påvirker våre holdninger, følelser og tillærte mønstre. De virker på et høyere plan enn det fysiske. Man kan si at de inneholder de positive vibrasjonene som en motpol til den belastende situasjonen, tanker, følelser og holdninger personen kjenner på.

Personen vil så påvirkes av de gode vibrasjonene. En liten sammenlikning: Forestill deg at du en dag er depressiv. Hvis du så kommer sammen med en optimistisk person påvirkes du av denne og humøret stiger. Det samme skjer gjerne om en oppholder seg i naturen, gjerne går seg en tur, er nær vann, sjø og fosser, soler seg, med måte ;).

Blomsteressenser virker litt tilsvarende. Her er det også en forskjell med homøopatiske midler der det er likt mot likt prinsippet, mens her er det polaritetsintegrering, som det også er mer og mer anerkjent, utbredt kompetanse og terapeutiske retninger på. 

Blomsteressenser virker på et nivå over det fysiske, i motsetning til urtemedisin. 


BIVIRKNINGER/KOMBINERE ANNEN MEDISIN

Blomsteressenser selges fritt uten noen som helst restriksjoner. Dette er fordi de ikke har bivirkninger. Det forekomme såkalte "helbredelseskriser".
Siden essensene virker på et høyere plan enn det fysiske, er det ingen kontraindikasjoner til annen medisin eller behandling, Unntaket er ved allergi for alkohol da det er en edel cognac som benyttes som konservering i lagerflaskene en lager individuell blanding fra. Her kan selvfølgelig også være andre personlige årsaker til å unngå alkohol, selv i så små mengder, som skal respekteres og tas hensyn til. Her har www. Bachcentre. com i England Bachremedier på 10 ml flasker med en annen konservering enn alkohol. 


HVORDAN VELGES DET RETTE REMEDIET.

Det er flere måter å velge det rette remediet på:

 • Finne remediet selv.
  Bach blomstene er så enkle å bruke at dette går utmerket, dersom man er villig til å investere i et sett til noen tusen kr. Man kan også kjøpe enkeltflasker til 100-200 kr. Fordelen med å diagnostisere seg selv er at man tvinges til selvobservasjon, som kan resultere i større selvinnsikt. Man får da en terapeutisk effekt både energetisk via blomstene og gjennom det mentale (dersom man anvender sin nye innsikt positivt).
 • Ordinering fra terapeut.
  Terapeuten kjenner remediene mye bedre enn klienten, og har derfor ofte større forutsetninger for å velge rett. Samtale og observasjon av klient er en god metode. Terapeuten lytter og observerer mens klienten forteller om sin situasjon. Det er også mye terapi i å bli "sett" av et annet levende menneske. Likeledes er det av uvurderlig betydning at klienten får anledning til å snakke åpent om sine problemer. Ofte kan dette øke klientens selvinnsikt slik at denne foretar positive endringer i livet sitt. Her kan det også kombineres andre coaching og terapiformer for optimalt utbytte.
 • Kinesologi, pendulering, frekvensmåling.
  Hvor korrekte disse metodene er avhenger selvsagt av terapeutens dyktighet, som ved andre metoder. Hvis man kun bruker slike metoder mister man mange av fordelene nevnt i forrige avsnitt.


HVORDAN BRUKES BACH REMEDIENE

Anskaffelse. Blomsteressenser kjøpes som enkeltflasker, enten hele settet eller enkeltflasker (7,5 ml, 10 ml, 15 ml og 20 ml er mest vanlig)

Tilberedelse. Når man har valgt de ønskede remediene (1-7) skal disse blandes i en pipetteflaske. Man tar først kildevann, og så  2 dråper fra hver essens som dryppes oppi pipetteflasken på 30 ml (fra apotek). Så tilsettes 1-2 ts konjakk eller epleeddik, for å hindre forråtnelse, men går fint uten om en oppbevarer i kjøleskap, eller følger med på at innholdet er klart og smaken ikke endrer seg. Resten av flasken fylles med rent vann (kildevann er best). Pipetteflasken merkes med innhold, bruksanvisning og dosering (hvis du er hos terapeut). Blandingen varer i 3-4 uker.

Dosering. Anbefalt 4 dråper fra pipetteflasken, minimum 4 ganger daglig. I akutte situasjoner kan man innta 2 dråper fra essensflasken (særlig Rescue remedy) i et glass vann og drikke litt flere ganger i timen, eller direkte fra Rescue spray og pastiller. 

Bruk og oppbevaring. Dråpene kan tas på tungen, uavhengig av måltider. Flasken kan bæres i lomma gjennom hele dagen. Ved sterk varme kan det inntreffe forråtnelse i flaska (ses som bunnfall). Da må ny blanding lages. Dette motvirkes ved å oppbevare flaska i kjøleskap eller øke alkoholmengden.

Ønsker du konsultasjon når du meg på: 

Tlf. 45 23 27 75 // maria@mentorinsider.no 

Du er varmt velkommen

Maria Nistad

Coach, TFT & Bachterapeut BFRP, Essence Mentor, Psykoterapeut, RMP Master.

Essence Mentoring