Kjenn ditt eget og andres stressmønster

JUNGS PREFERANSER - DEN UNDERTRYKTE FUNKSJON - mulige virkninger:

Den undertrykte funksjon, vårt stressmønster, så er disse stikkordene typiske for hvordan den kan ytre seg når personen er sliten, stresset eller syk.

Intuisjon som undertrykt funksjon (gjelder ISTJ, ISFJ, ESTP, ESFP):

  • Kan bli pessimistisk for framtiden, oppleve mulighetene som mørke og dystre.
  • Kan bli fastkjørt i et spor, være blind for muligheter og alternative løsninger.

Sansning som undertrykt funksjon (gjelder IN…

Les mer...…

Helbredelse er naturlig

To tillitsfulle og glade barneøyne ser på meg.

Jeg smiler og ser tilbake. Kjenner hvordan varmen og kjærligheten brer seg i hele meg.

Det varer noen sekunder før barnet uoppfordret setter ord på hvordan det har det:

"Nå er jeg ikke redd lenger, og så kan jeg smile og le igjen."

Det er da terapeuten og mammahjertet smelter sammen, i takknemlighet.

På venterommet møter vi en enda mer takknemlig mamma, som kan senke skuldrene, bekymre seg mindre og sove bedre. Ha mer tid og overskudd til …

Les mer...…