FOLKEHELSE & LIVSMESTRING 

- fra et holistisk perspektiv


 

- Vi repeterer det vi ikke reparerer - 

LÆR HVORDAN DU KAN HJELPE DEG SELV OG ANDRE MED BLOMSTERESSENSER

Kunne du tenke deg å ha et magisk skrin å ty til når livet i faser krever ekstra av deg og dine?

Trykk her for gratis introkurs om blomsteressenser


STYRK ODDSEN FOR ET MENINGSFULLT OG GODT LIV 

Psykotraume - Terapi

 • Traumatisering er en hendelse/erfaring hvor en selv ikke har styringen/kontrollen.
 • En situasjon hvor din identitet, din vilje, dine behov, din integritet er ignorert.
 • Noen andre har kontrollen, og du er helt hjelpeløs.
 • Det kan være en enkelthendelse, akuttsituasjon, eller pågå over tid.
 • For noen er det gjentagende traumatiseringer og retraumatiseringer over mange år, i møte med omsorgspersoner og autoriteter, samfunnskultur, undervisning- og helsesystem gjennom oppveksten, og som for mange reaktiveres og fortsetter gjennom voksenlivet.
 • Vi vet nå hvor eksistensiell overlevelse det er for et barn å velge identifikasjon og tilpasning fremfor seg selv.
 • Barnet velger det heller ikke bevisst eller frivillig. Det er vårt autonome overlevelsesprogram som selv ordner opp, og spalter fra det som gjør for vondt eller er for skremmende. 
 • Nødprogrammene i oss aktiveres, som kan gå på bekostning av det naturlige utviklingsprogrammet i barnet, og få konsekvenser langt inn i voksenlivet.
 • En del av helingsprosessen, er å adressere og ta innover seg konsekvensene av situasjonen(e) hvor din identitet, din vilje, dine behov, din integritet er ignorert.
 • Og erfaringen og opplevelsen av at andre har kontrollen, og du er helt hjelpeløs.

DET BETYR at for å løse konsekvensene av traumatiseringen, må du ha autoritet til å håndtere det som skjer, hvor langt du vil gå og hvilken mening forskningen har for deg. 

OG for traumeterapeuten definerer dette oppgaven:

å assistere, men ikke ta autoriteten fra deg, å være der for deg, men ikke ta makten fra deg.
UFORPLIKTENDE KONTAKT

HVORDAN KAN JEG VÆRE TIL STØTTE FOR DEG & FASILITERE DIN INTENSJON?

Kontakt meg gjerne på:

Tlf. 45 23 27 75 eller

maria@mentorinsider.no

Du er varmt velkommen

0287A473-AE36-419D-9CB7-289C318CAF82_1_201_aMaria Nistad - Livskunstakademiet


Coaching 1:1 & grupper

 • Er du klar for et eller flere dypdykk i deg selv?
 • Kjenner du på lengsel eller utilfredshet?
 • Eller kanskje du er i en situasjon som er ekstra vond og utfordrende?
 • Det er god hjelp og støtte å få.

VI STARTER MED:
 • En uformell prat og nødvendig utveksling av informasjon.
 • Vi avklarer hva som er rett tilnærming.
 • Din intensjon for ditt selvmøte.
 • Parets eller familiens intensjon for selvmøter.
 • Bedrift eller organisasjonens intensjon for selvmøter.

Min rolle er å støtte og fasilitere din/deres intensjon. 

Målet er å få tilgang på innsikter om adferd, mønstre og strategier, som har holdt en tilbake, skapt hindringer og kanskje også konflikter, eller det viser seg som fysiske og psykiske symptom, smerter og sykdom.

Dette er en innsikt som kan være transformerende i seg selv, og setter en i dypere kontakt med grunnleggende behov, indre motivasjon og ressurser som skaper gjennombrudd og endringer til det som tjener en som enkeltindivid og i samspill med andre, og som kan være starten mot berikende relasjoner, bedre helse og økt livskvalitet.

 • En prosess som gir en økt varhet på hvordan vi påvirker, og lar oss bli påvirket av andre. 
 • Da kan vi også bevisst gjøre noe med det som ikke tjener oss.
 • Hva har jeg med meg i møte med deg, og du i møte med meg?
 • Hvordan påvirker det vårt felt, dynamikk og samhandling?

Evidensbasert forskning over mange år viser at tillærte mønstre og psykotraumer (også systemiske, flergenerasjonstraumer) påvirker oss i stor grad, mer enn vi har vært klar over. Dette er det nå, ikke bare solid evidensbasert forskning på, men det er også utviklet trygge terapeutiske metoder og revolusjonerende kunnskap, også om hvordan fødselen og enda lenger tilbake; våre livsbetingelser som ufødt barn kan påvirke oss på et ubevisst nivå, men likevel ha innvirkning på våre valg, relasjoner, helse og livskvalitet. 

Det er en kjennsgjerning at:

Vi repeterer det vi ikke reparerer.


SELVMØTE 1:1
 • Veien tilbake til deg selv
 • Å ville deg Selv -
 • Ditt JEG, din VILJE og ditt LIV
 • Du kommer med din Intensjon, noe du vil utforske.
 • Vi møter det som trer frem, utforsker og lytter til det som ligger bakenfor støyen, stresset, konflikten, frykten, uroen eller utilfredsheten.
 • Gradvis tillater du deg selv å være sårbar, og samtidig få / be om støtte.
 • Du vil erfare økt mestring, dypere og tryggere kontakt innover i deg selv, og i samspill med andre.


 • Gjennom din intensjon, lengsel, behov og økende nærvær, kommer du i kontakt med vakker sårbarhet - også skyggesider; strategier som har vært der for en grunn.
 • Strategier som har "holdt deg i live", men kanskje hindret deg fra å leve ærlig og autentisk, i din sannhet....
 • Nå er det klart for noe nytt, som tjener og løfter deg til ekte nærvær og autentisk væren.
 • Du erfarer at det finnes noe bakenfor stress, lavt selvbilde, skam, depresjon, frykt, sykdom og smerte...
 • Et nytt anker å navigere ut ifra.
 • Ditt autentiske JEG og Din autonome VILJE.


 • Gjennom respektfull undring kan frykt, traumer, smerte, indre / ytre konflikter og skyggesider forløses og transformeres.
 • Bli til nye perspektiver, innsikter, klarhet, retning, mening, håp, visdom, nye muligheter og unike ressurser.
 • De viser vei til DITT rom, et indre eksistensielt landskap.
 • Her finner du hvile og ro.

 • Et rom som bare er ditt.
 • Din eksistensverdi 💜
 • Den indre stemmen der alt annet opphører.
 • Du går fra selvtillit og selvfølelse -  til følelse av Selvet.
 • Selvet -  ditt hellige rom  - opphører det uvesentlige og opphøyer Deg. 
 • I din eksistensverdi er du alltid nok - i fred og kjærlighet
 • Et indre rom i ubetinget kjærlighet der du alltid kan søke ly, visdom og kraft, uansett hvor mye det stormer rundt deg.

 • En gradvis dypere kontakt i deg selv. 
 • Fra ytre orientering til indre referanser.
 • Fra strategier og tillærte mønstre til grunnleggende behov.
 • Fra kamp, stress & overlevelse - til nærvær og indre Autoritet.
 • Fra identifikasjon til Identitet.
 • Et identitetsskifte - fra DOING vs BEING.
 • Til å leve, elske og bli elsket.
 • Velkommen hjem til deg Selv💜

Kunsten å være nær

 I ditt nærvær går alle andre løsninger i oppløsning 

LIVSKUNST akademiet

“A powerful combination for Healing - The combination of releasing stress and trauma, then refueling the person with flower remedies is really tremendous"

Recognition of Maria Nistad's methods & work - Flower Essence Society, USA ”

LIVSKUNST akademiet

“Måten Maria har lagt opp denne «reisen» treffer meg så inderlig.
Det gir gode verktøy til å gå innover, i dybden i meg selv på en trygg og god måte.
Maria er en coach med bred kompetanse, stor innsikt, varme, verdighet og klokskap.
Dette er noe jeg har savnet, og så takknemlig for jeg har funnet, og med denne erfaringen kan jeg med trygghet anbefale videre denne formen for selvutvikling.
Maria har et unikt konsept som jeg tror og håper mange kan få glede av 😊
Bente Opheim ”