Resonnerer dette i deg?

At vårt fantastiske mangfald av barn & unge fortjener en mer reell sjanse til å spille på lag med seg selv enn det mange erfarer i dag.
 

Det kan vi gjøre noe med.

 • Vi har kunnskapen
 • Vi har verktøyene
 • Vi har ressursene

Vår visjon er å bidra til et bevissthets- og kompetanseløft på individ-og samfunnsnivå.

Er du med?

Enten du selv trenger støtte og påfyll, eller vil utforske og samarbeide for felles løft, er alle tilnærminger like viktig. Innovasjon, endring, personlig & organisatorisk vekst begynner med oss selv og vår intensjon.

La oss ta en prat. 

Book a meeting-4

Velkommen til Kompetanseløftet

JEG BRENNER FOR Å TILFØRE INNSIKTER, KUNNSKAP & KONKRETE VERKTØY SOM GIR MANGFALDET AV BARN & UNGE EN MER REELL SJANSE TIL Å SPILLE PÅ LAG MED SEG SELV.

IMG_2581

Ønsker du mer informasjon?

Benytt  linken under for oversikt tjenester og gratis bli kjent samtale.

Science of Motivation

Reiss School Motivation Profile.
RSMP er et fantastisk verktøy for å få dyp innsikt i elevens motivasjon, og som gir foreldre og lærere et unikt vertkøy til  å koble barnets og elevens oppførsel til deres RSMP-profil.

RSMP gir verdifull informasjon for å hjelpe til med å bestemme strategier som er nødvendige for å veilede underpresterende elever, og det gjør det også mulig for foreldre å bygge sterkere relasjoner med barna sine.

Reiss School Motivation Profile® har tatt form etter et omfattende evidensbasert studie, utviklet av den amerikanske psykologen Steven Reiss.

RSMP tar utgangspunkt i 16 behov som er relevante for akademiske prestasjoner, tankesett, adferd, mellommenneskelige relasjoner,  karriereinteresser, idretttsprestasjoner, team-og lederutvikling.

Resultatene identifiserer mulige motiverende årsaker til akademisk underprestasjoner, og gjør dermed skolefagarbeidere i stand til å planlegge effektive intervensjoner skreddersydd til elevens individuelle behov.

I tillegg til å gi lærere kunnskapen som trengs for å utarbeide vellykkede strategier for å fremme motivasjon og et positivt tankesett, hjelper RSMP skolerådgivere med å gi elever råd om karriereveier som sannsynligvis vil fremme mer varig mestring, tilfredshet og reelle muligheter basert på deres iboende verdier.


Ønsker du mer informasjon?
Benytt linken under for oversikt tjenester og gratis bli kjent samtale:

Essence Mentoring

website cover folkehelse & livsmestring
Foreldre & Omsorgspersoner

Er du forelder eller omsorgsperson som ønsker å oppdra barna dine med en tydelig bevissthet, og øke oddsen deres for en god start i livet?

Kunne du tenke deg å ha et magisk skrin å ty til når livet i faser krever ekstra av deg og dine?

Har du behov for tilgang på innsikter og trygge verktøy, som kan hjelpe barna dine til å vokse til følelsesmessig godt tilpasset voksne, i samspill med seg selv og andre?

Blomsteressenser fasiliterer emosjonelt velvære som påvirker de valg en tar i livet, og da også vår psykiske og fysiske helse, dømmekraft, selvfølelse og fremtidsmuligheter.

Det du kan lære i dette onlineprogrammet vil assistere din unike intensjon, og vårt grunnleggende behov som menneske, til å leve autentiske og autonome liv; være den beste utgaven av oss selv, som også er essensielt for god psykisk og fysisk helse. 

Du vil ha et unikt verktøy og trygg selvhjelp til enhver situasjon, for alle livsfaser og utviklingstrinn, forebyggende og terapeutisk.

ECD93A2A-0483-462D-AF99-58492FCE7E37

Terapeuter & Helsepersonell.

Er du coach, veileder, terapeut eller helse-og omsorgsarbeider, og leter etter "the missing link" i din praksis? 

På samme måte som Dr. Edward Bach observerte i sin medisinske praksis, at underliggende mønstre og årsaker til sykdom og lidelser ofte er emosjonelle, er nok det også noe du observerer daglig hos dine klienter i din praksis, og ikke minst hvilke konsekvenser det får. Hvordan det påvirker alle aspekter og utfall i livene deres, ikke minst helsemessig.

Dette kan vi heldigvis gjøre noe med!

Blomsteressenser fasiliterer psykologisk vekst, emosjonelt velvære og økt bevissthet, som påvirker vår psykiske og fysisk helse, selvfølelse, relasjoner og hvilke valg en tar i livet.

I dette onlineprogrammet vil du lære hvordan du ved hjelp av blomsteressenser og andre komplementære verktøy, kan transformere menneskers liv, og hjelpe dem til å utvikle seg selv og sitt potensiale.

Blomsteressenser fungererer forebyggende og terapeutisk, som selvstendig terapiform, og til støtte og lindring i kombinasjon med andre behandlings- og terapiformer.

photo-1551836022-d5d88e9218df 

 • LIVSKUNST akademiet

  “Dette onlineprogrammet er en gullgruve for meg, personlig og profesjonelt. Det har god struktur, inspirerende undervisningsform med variasjon mellom pdf. filer og lydfiler, og jeg kan studere når det passer meg. ”

  Kursdeltaker

 • LIVSKUNST akademiet

  “Det er som å logge meg inn i en "godteributikk". Jeg lærer mye nytt, men det gir meg også mulighet til å gå i dybden på områder innen komplementærterapi og blomsteressenser som jeg hadde kunnskap om fra før av. ”

  Kursdeltaker

 • LIVSKUNST akademiet

  “Kurset er helt unikt! Din støtte og mentor support er til stor hjelp for meg. Dette kan jeg trygt anbefale videre til andre. ”

  Kursdeltaker

LIVSKUNST akademiet
photo-1520763185298-1b434c919102.jpg

““A powerful combination for Healing - The combination of releasing stress and trauma, then refueling the person with flower remedies is really tremendous"

Recognition of Maria Nistad's methods & work - Flower Essence Society, USA”

Gratis introduksjonskurs

LÆR HVORDAN DU KAN HJELPE DEG SELV OG ANDRE MED BLOMSTERESSENSER

Kunne du tenke deg å ha et magisk skrin å ty til som livsstøtte - forebyggende og når livet i faser krever ekstra av deg og dine?

LIVSKUNST akademiet
photo-1520763185298-1b434c919102.jpg

“Måten Maria har lagt opp denne «reisen» treffer meg så inderlig.
Det gir gode verktøy til å gå innover, i dybden i meg selv på en trygg og god måte.
Maria er en coach med bred kompetanse, stor innsikt, varme, verdighet og klokskap.
Dette er noe jeg har savnet, og så takknemlig for jeg har funnet, og med denne erfaringen kan jeg med trygghet anbefale videre denne formen for selvutvikling.
Maria har et unikt konsept som jeg tror og håper mange kan få glede av 😊
Bente Opheim ”

FORNUFTIG VITENSKAP

Fokuserer på helse gjennom naturens mest komplette ernæringskilde.

Frøbasert ernæring

Det startet med en gruppe leger og forskere som ville skape en sunnere verden. Frø ble deres kilde til næring og inspirasjon.

Når deres frøbaserte produkter begynte å vise til resultater i form av at mennesker med kritiske tilstander fikk bedre helse, forsto de at det de hadde skapt var kraftfullt og kunne forandre verden.

Et selskap ble etablert med bakgunn i denne oppdagelsen. Flere produkter ble utviklet (og flere er under utvikling), et vitenskaplig råd ble etablert, og flere millioner mennesker begynte å forstå hvor mye frøbasert næring kunne gjøre for deres liv og helse.

Oppdag en bedre og enklere måte å være sunn på med helt naturlige supertilskudd. Ta helsen på alvor i en ny verden av frøbasert ernæring.

PRODUKTARK FOR NEDLASTING:

Bend - Norsk.pdf

Bryt - Norsk.pdf

Core - Norsk.pdf

Pure - Norsk.pdf

Soul - Norsk.pdf

Soul Red - Norsk.pdf

Nettbutikk og mer informasjon:

https://rainintl.com/Nistad

 Ønsker du 1-1 oppfølging? 

Du når meg på:

post@florisant.no // tlf.45 23 27 75

Maria Nistad /  Rain Distributør