Powerful Combination for Healing


"The combination of releasing stress and trauma, then refueling the person with flower remedies is really tremendous"

 

 

Recognition of Maria Nistad's methods & work -  Flower Essence Society

LÆR HVORDAN DU KAN HJELPE DEG SELV OG ANDRE MED BLOMSTERESSENSER

Kunne du tenke deg å ha et magisk skrin å ty til når livet i faser krever ekstra av deg og dine?

Trykk her for gratis introkurs om blomsteressenser


STYRK ODDSEN FOR ET MENINGSFULLT OG GODT LIV



 

Psykotraume - Terapi

  • Traumatisering er en hendelse/erfaring hvor en selv ikke har styringen/kontrollen.
  • En situasjon hvor din identitet, din vilje, dine behov, din integritet er ignorert.
  • Noen andre har kontrollen, og du er helt hjelpeløs.
  • Det kan være en enkelthendelse, akuttsituasjon, eller pågå over tid.
  • For noen er det gjentagende traumatiseringer og retraumatiseringer over mange år, i møte med omsorgspersoner og autoriteter, samfunnskultur, undervisning- og helsesystem gjennom oppveksten, og som for mange reaktiveres og fortsetter gjennom voksenlivet.
  • Vi vet nå hvor eksistensiell overlevelse det er for et barn å velge identifikasjon og tilpasning fremfor seg selv.
  • Barnet velger det heller ikke bevisst eller frivillig. Det er vårt autonome overlevelsesprogram som selv ordner opp, og spalter fra det som gjør for vondt eller er for skremmende. 
  • Nødprogrammene i oss aktiveres, som kan gå på bekostning av det naturlige utviklingsprogrammet i barnet, og få konsekvenser langt inn i voksenlivet.
  • En del av helingsprosessen, er å adressere og ta innover seg konsekvensene av situasjonen(e) hvor din identitet, din vilje, dine behov, din integritet er ignorert.
  • Og erfaringen og opplevelsen av at andre har kontrollen, og du er helt hjelpeløs.

DET BETYR at for å løse konsekvensene av traumatiseringen, må du ha autoritet til å håndtere det som skjer, hvor langt du vil gå og hvilken mening forskningen har for deg. 

OG for traumeterapeuten definerer dette oppgaven:

å assistere, men ikke ta autoriteten fra deg, å være der for deg, men ikke ta makten fra deg.




UFORPLIKTENDE KONTAKT

HVORDAN KAN JEG VÆRE TIL STØTTE FOR DEG & FASILITERE DIN INTENSJON?

Kontakt meg gjerne på:

Tlf. 45 23 27 75 eller

maria@mentorinsider.no

Du er varmt velkommen

0287A473-AE36-419D-9CB7-289C318CAF82_1_201_aMaria Nistad - Livskunstakademiet



Kunsten å være nær

 I ditt nærvær går alle andre løsninger i oppløsning



 

LIVSKUNST akademiet

“Måten Maria har lagt opp denne «reisen» treffer meg så inderlig.
Det gir gode verktøy til å gå innover, i dybden i meg selv på en trygg og god måte.
Maria er en coach med bred kompetanse, stor innsikt, varme, verdighet og klokskap.
Dette er noe jeg har savnet, og så takknemlig for jeg har funnet, og med denne erfaringen kan jeg med trygghet anbefale videre denne formen for selvutvikling.
Maria har et unikt konsept som jeg tror og håper mange kan få glede av 😊
Bente Opheim”